TitusZoekt groeit in onderlinge verbondenheid

TitusZoekt dynamisch team!

‘Team’ is niet helemaal het juiste woord, want eigenlijk zijn we meer dan dat. We bouwen met de kracht en de inspiratie van de heilige Geest. ‘God is in control’ is een veel gehoorde uitspraak tijdens onze (gezellige) overlegmomenten.  Zo heeft God ons op de een of andere manier met elkaar in contact gebracht. Het frappante is: we komen allemaal uit een andere woonplaats (Renkum, Ede, Veenendaal, Wageningen en Barneveld).

Statistisch zou je kunnen zeggen: de kans is niet heel groot dat dit ‘veruiteenliggende’ team zich zou ontvouwen rondom het thema parochievernieuwing. De afstand tussen onze huizen is namelijk zo’n 30 kilometer (in het verste geval). Maar het ‘toeval’ dat we bijeen werden gebracht werd uiteindelijk een feit (want God is in control).

Droom

We dromen van een bloeiende, dynamische en gastvrije kerk waar iedereen welkom is en mag zijn wie hij/zij is. God maakte dat verlangen in ons los. Dit verlangen heeft ons samengebracht. We experimenteren met nieuwe vormen van verbondenheid met God, tussen gelovigen en met mensen van buiten de kerk.

Blijvende vriendschappen

In september 2020 zijn we daarom met de Alphacursus gestart. Die heeft inmiddels geleid tot blijvende vriendschappen. Mensen die zich samen in het christelijke geloof willen verdiepen. Maar ook graag met elkaar willen delen hoe zin te geven aan het leven.

Een voorbeeld daarvan is de ‘Post-Alphagroep’ die uit de Alphacursus is ontstaan. En ook de ‘Overdenkingvideoseries’ die we in coronatijd zijn gestart (toen fysiek samenkomen moeilijk was), zijn een middel geweest waarbij we mensen met God en met elkaar hebben willen verbinden.

Experimenteren

Inmiddels experimenteren we verder met kleine groepen onder de bezielende coaching van Nederland Zoekt. Daarbij zijn inmiddels meer mensen betrokken dan waarmee we TitusZoekt begonnen zijn. Met deze groep willen we de komende tijd ontdekken waar God ons naartoe leidt. Welke activiteiten daaruit voortkomen en wie we gaan ontmoeten (misschien wel jou!). 

Wie zijn wij?

TitusZoekt is een initiatief van de Initiatief Groep. Deze groep bestaat uit leden van de zalige Titus Brandsmaparochie (verdeeld over Wageningen-Veenendaal-Ede en omstreken). We houden ons bezig met parochievernieuwing.  God boven alles en onze naasten lief hebben telt voor ons niet alleen voor binnen de kerkmuren, maar gaat verder dan dat. Samen met anderen zoeken we graag naar nieuwe manieren.

Wij zijn een groeiend initiatief

We zijn TitusZoekt gestart met Alpha’s en met de overdenkingsvideo’s in coronatijd. We willen samen met anderen een blijvende plek creëren waar we:

Ons allemaal thuisvoelen,
Jezus beter leren kennen en leren volgen,
Vriendschappen aan mogen gaan en
Van betekenis kunnen zijn.

Een steeds groter aantal mensen raakt betrokken bij dit groeiende initiatief. Met passie voor Jezus en Gods Rijk zetten zij zich in voor die blijvende plek die God voor ons -alle mensen- bestemd heeft.

Als je op een van de onderstaande buttons klikt, lees je meer over het waarom en ontstaan van onze activiteiten en wie daarbij betrokken zijn.

Titusgroepen

Laagdrempelige vierigen

Overdenkings video's

Gebedsteam