Vrijheid & Gerechtigheid

Vrijheid & Gerechtigheid

In onze tweede ontmoetingsavond van de Follow-up voor Alphagangers hebben we het gehad over Vrijheid & Gerechtigheid

Er zitten wereldwijd ongeveer 10 miljoen mensen in de gevangenis. Amnesty International verteld ons dat gewoon. Veelal zijn dit mensen die iets gedaan hebben waarvoor ze nu hun straf uitzitten.

De groep mensen die onterecht van hun vrijheid beroof zijn is nog veel groter. Mensen die vast zitten in armoede, mensen die ontvoerd zijn, mensen die als prostituee verkocht worden, mensen die in gevangen kampen werken vanwege hun geloof in Jezus, kinderen die vast zitten in huiselijk geweld. Je kunt er vast nog wel een paar bij bedenken. Er is zoveel gebondenheid.

Toen Jezus net begon met zijn werk op aarde maakt Hij een statement. Hij komt om gevangenen vrij te maken, blinden zichtvermogen te geven, genezing voor gebroken harten te bewerken, en voor armen het evangelie. Hoor je de woorden: goed nieuws, vrijheid, genezing, zichtsvermogen. Dit is een boodschap van gerechtigheid.

Welke plaats heeft vrijheid en gerechtigheid in jou leven?

In deze microCHALLENGE dagen we je uit om vrijheid en gerechtigheid een grotere plek in je leven te geven. Zoek deze week naar 1 specifieke mogelijkheid waarbij jij goed nieuws mag vertellen aan armen, waar je genezing mag brengen aan een gebroken van hart, mensen die gevangen zitten vrij mag laten (misschien niet letterlijk en natuurlijk geen gevaarlijke helikopter missies). Welke mensen mag jij zichtsvermogen & visie geven. Welke mensen die verslagen zijn mag jij vrij zetten. Denk gewoon aan de voedselbank, het asielzoekerscentrum, de gevangenis in je stad, of een project in je kerk. Je kunt dit alleen door de kracht van je Meester Jesus. Wees deze week een brenger van vrijheid en gerechtigheid in Zijn naam.

Challenge accepted?