Parochievernieuwing

uit: TitusBreed Zomer 2021 – Uitgave 54

Begin van Titus groepen

In samenwerking met Nederland Zoekt, een organisatie die al tientallen jaren ervaring heeft met het werken met kleine geloofsgemeenschappen binnen een grotere kerkgemeenschap, gaan we een pilottraject met zogenaamde Titusgroepen beginnen.

Dit zetten we op vanuit de Alphagroepen, het jongerenwerk en de gezinszondag van de geloofsgemeenschap Wageningen. De diverse groepen volgen eenzelfde proces van vorming en basisprincipes, maar zullen verschillen qua inhoud. Vanaf september start het toerustingstraject, waarbij de leiding van de groepen halfjaarlijks bij elkaar komen voor bezinning, toerusting en voorbereiding.

Zou je graag meer willen weten over dit proces, je willen aansluiten met een bestaande groep of zelf een nieuwe groep willen starten, laat het gerust weten via titusvernieuwt@pztb.nl.

Onze parochie in landelijk katholiek vernieuwingslandschap

In katholiek Nederland zoemt er aardig wat rond over vernieuwing, zowel in parochies, bisdommen als in bewegingen en katholieke stichtingen. De stichting Porticus heeft sinds twee jaar een speciaal fonds geopend om vernieuwingsinitiatieven te ondersteunen. Ieder jaar worden er tien initiatieven gefinancierd. In dit tweede jaar van haar bestaan heeft het fonds ook het vernieuwingsinitiaief in onze Titus Brandsmaparochie gefinancierd.

Een paar weken geloeden hebben we tijdens een tweedaags evenement contact gelegd met een aantal andere initiatieven, zoals de Kisikids, de Dorothygemeenschap in Almere, de Heilige Lebuinus parochie in Deventer (de parochie van Gauthier de Becker) en San Damiano, die een pelgrimsroute vanuit Nijmegen uitzet. In de samenkomsten van Porticus is er vaak een bijdrage van Erik Borgman, hoogleraar theologie, die prijzen heeft ontvangen voor zijn boek over vernieuwing in de katholieke kerk, waarin we veel herkenning vinden.

Omdat onze Titusparochie gestaag doorwandelt op de weg van parochievernieuwing komen we steeds meer in aanraking met priesters en parochies die hier ook serieus mee bezig zijn, evenals organisaties die steeds meer de vernieuwing in de katholieke kerk ondersteunen, zoals Alpha NL, Nederland Zoekt en Youth for Christ.

Het gebeurt nu zelfs dat iemand van de initiatiefgroep wordt uitgenodigd om deel te nemen als gastspreker aan landelijke conferenties over missionair kerk zijn. Het is bijzonder om te zien hoe de beweging van vernieuwing in de Nederlandse katholieke kerk steeds sterker wordt en hoe onze Titus Brandsmaparochie daar een steeds stevigere plek in inneemt.

Interesante blogs