Geloof en gemeenschap vinden door Alpha

Geloof en gemeenschap vinden door Alpha

In september 2020 zijn in de Zalige Titus Brandsma Parochie vanuit de locatie Wageningen de eerste serie Alpha cursussen van start gegaan. Deze vonden zowel fysiek als online plaats. Ik mocht aansluiten bij de fysieke Alpha cursus. Dat houdt in dat ik met een groep mensen, die ik van tevoren niet (goed) kende, tien avonden lang op de vrijdagavond ben samengekomen voor een introductie van en te praten over het Rooms Katholieke geloof. Daarbij was aan het begin van iedere avond ruimte voor een hapje en een drankje (hoewel steeds aangepast aan de coronaprotocollen) en gelegenheid om de deelnemers en organisatoren (beter) te leren kennen door middel van een goed gesprek in een ontspannen sfeer. Deze informele opening werd vervolgens altijd opgevolgd door een, door een inleider gegeven, inleiding over een bepaald onderdeel van het Rooms Katholieke geloof. Onder andere op de thema’s wie is Jezus?, bidden: waarom en hoe? en hoe kan ik het kwade weerstaan? kwamen aan bod. Maar ook de vraag naar waarom er zoveel lijden in de wereld is werd niet uit de weg gegaan. Na de inleiding gingen alle deelnemers in groepen uiteen om samen met elkaar over de inleiding van die avond door te praten om vervolgens weer bij elkaar te komen om vanuit iedere groep een bijdrage te leveren aan het thema van de avond.

Niet alleen vragen over geloof worden gedeeld.

Als ik mijn ervaringen met de fysieke Alpha cursus in Wageningen in een zin zou moeten omschrijven dan komt het volgende in mij op: “Door de Alpha cursus vinden mensen het geloof en een gemeenschap die hen opvangt, niet alleen met vragen over het geloof, maar ook met de dingen die zij in het dagelijks leven meemaken”. De mensen die deelnemen aan de cursus komen wat dat betreft ook niet alleen samen om iets over het geloof te leren. Hoewel dit misschien wel de eerste aanleiding zou kunnen vormen om aan de cursus deel te nemen. Maar geleidelijk aan komt men ook steeds meer samen om het leven met elkaar te delen. Dat betekent dat alle vragen in openheid en met respect voor elkaar over hoe je nu in de huidige tijd kunt geloven, hoe je je eigen geloof kunt uitdragen in je eigen familie of op straat maar ook hoe bijvoorbeeld omgaat met bepaalde situaties die je bijvoorbeeld op je werk tegenkomt, konden worden gesteld.

Een voorproefje ontvangen van de liefde van God

Op een persoonlijk vlak heb ik tijdens de fysieke Alpha weer eens mee mogen maken en ervaren wat het betekent en hoe het is om een kind van God te zijn. De priester Henri Nouwen heeft deze ervaring het beste uitgedrukt in zijn boek Een parel in Gods ogen: “Het simpele gegeven dat ik altijd op zoek ben naar God, altijd probeer de werkelijke liefde te leren kennen en altijd verlang naar de volledige waarheid, leert mij dat ik reeds een voorproefje heb ontvangen van God, de liefde en de waarheid die ik zoek”. Dit voorproefje waar Nouwen over spreekt, heb ik wederom mogen ervaren door de organisatoren, inleiders, deelnemers en gebeden tijdens de fysieke Alpha cursus in Wageningen.

Erik Rozeman