Ben je geliefd?

Je bekijkt nu Ben je geliefd?

Van Angst naar vertrouwen

‘Van angst naar vertrouwen’. Dat is het thema dat dit jaar binnen onze parochie centraal stond tijdens de Veertigdagentijd. Misschien heeft u ook deelgenomen aan de activiteit die met dit thema was verbonden. Iedere maandag van deze Veertigdagentijd verscheen een online videoboodschap met daarin een vraag verwerkt, om deze vervolgens een week lang alleen of in een groep te overdenken, totdat in de zondagse eucharistieviering het centrale onderwerp van de week in de preek verder werd uitgediept. Mijn grote wens bij deze themaserie was dat u hier het volgende uit zou meenemen, namelijk dat u oneindig geliefd bent. En als we het heel stil in onszelf maken en niet langer aandacht besteden aan alle verstorende geluiden van buiten dan kunnen we in het diepst van ons wezen een zachte stem horen die dit tot ons zegt.

Jij bent oneindig geliefd

Henri Nouwen zegt dat dit dezelfde stem is als die over Jezus gesproken heeft: “Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb”. Het is dezelfde stem die over Jezus bij zijn gedaanteverandering op de berg Tabor heeft gezegd: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.” Het is de stem van God die ook tegen mij zegt: “jij bent oneindig geliefd”. In de huidige tijd wordt deze zachte stem maar al te gemakkelijk overstemd door de geluiden van de wereld. Andere stemmen die door de coronapandemie de kans krijgen om nog luider te gaan klinken in ons leven. Die stemmen waarvan Nouwen zegt dat ze ons vertellen dat we niet voldoen aan de eisen, dat we waardeloos zijn, volstrekt overbodig en niets voorstellen. Maar de Bijbelteksten uit de themaserie ‘Van angst naar vertrouwen’ vertellen ons een ander verhaal.

Wees niet bang

We kunnen daarbij denken aan de Bijbelpassage uit het Johannesevangelie over de tempelreiniging waarin Jezus zegt dat Hij zelf de nieuwe tempel is. Na zijn verrijzenis is Hij zelf de plaats waarin God en mens, het goddelijke en het menselijke, elkaar ontmoeten. Het goddelijke en menselijke sluiten elkaar dus niet uit en zijn niet in strijd met elkaar maar het goddelijke verheft juist het menselijke. God wil ons namelijk omarmen en ons insluiten in zijn liefde. Daarom zendt Hij zijn Heilige Geest om in ons te wonen en maakt Hij van ons lichaam zelf een tempel. God is op deze manier dichter bij ons dan wij bij ons zelf zijn, zoals de Heilige Augustinus heeft gezegd. Zozeer heeft God ons lief. We kunnen dus met de heilige paus Johannes Paulus II zeggen: “Wees niet bang maar open de deuren wijd voor Christus”.

Vrede zij u

Maar bovenal kunnen wij Gods liefde voor ons zien in Jezus op het kruis. Zelfs toen Hij door iedereen was verlaten en men een einde aan zijn leven wilde maken, zei Hij: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”. Daar komt nog bij dat zijn eerste woorden aan zijn leerlingen na zijn wederopstanding geen woorden van afwijzing waren, omdat ze Hem in de steek hadden gelaten, maar woorden van vergeving, namelijk: “Vrede zij u”. In zijn bloed heeft God een nieuw altijddurend verbond met ons gesloten en ons dus eigenlijk gezegd: “Ik zal voor altijd van je houden en je altijd trouw blijven wat je ook doet en wat er ook gebeurt.” Laten wij deze paastijd ons vertrouwen stellen in Hem en onze deuren wijd openen voor Jezus.

Zalig Pasen

Erik Rozeman, priester-stagiair