Gezinszondag

Gezinszondag

Gezinszondag in Wageningen

Als geloofsgemeenschap is verbondenheid essentieel. Hoe gaat dat in de praktijk? Er zijn vele manieren. Neem als voorbeeld de gezinszondag in Wageningen. Onlangs vond deze plaats op een zonnige nazomerzondag.

Na de eucharistie en de koffie op het kerkplein trokken de gezinnen en andere belangstellenden voor een gezellige picknick naar het Arboretum Belmonte. Kleedjes met etenswaren werden neergelegd, mensen praatten bij, nieuwe gezichten werden verwelkomd. En er was muziek en zang. Onder begeleiding van twee gitaren zongen we het vrolijke “Dit is de dag die de Heer ons geeft”.

Samen baden we voor deze mooie dag en voor Gods zegen. Hierna deelden we een variëteit aan hapjes en etenswaren. Bijzonder dat na de maaltijd nog eten over was: als je deelt, is er overvloed. Vervolgens gingen de kinderen in groepjes van diverse leeftijdscategorieën uiteen voor catechese.

Coronatijd

De volwassenen bleven achter voor een kringgesprek. We deelden in alle openheid onze ervaringen en gevoelens over de coronatijd. Positieve, maar ook negatieve ervaringen. Het gemis van familie die ver weg woont. Zorgen over een heropleving van het virus, de economische gevolgen, zoals faillissementen en werkloosheid. En vragen: leren wij als mensheid van deze crisis?

Tegelijkertijd noemde menigeen ook positieve zaken. De inventiviteit van mensen – ook binnen de kerk – om verbinding te blijven zoeken met elkaar, zowel online via livestreams als offline met een kaartje of bezoek aan eenzamen. En met het stilvallen van veel activiteiten in het voorjaar kwam voor sommigen juist meer ruimte voor geloofsverdieping.

Dankbaar

De kinderen kwamen terug van catechese en vertelden wat zij hadden gedaan: onder meer een rollenspel rond het verhaal van Job en een wandeling langs het natuurschoon. We praatten gezellig na, de kinderen trapten een balletje met enkele volwassenen.

Eigenlijk was de afsluiting van ons samenzijn om half drie gepland, maar de meesten gingen pas weg tegen een uur of vijf. De gezelligheid en verbondenheid deden ons de tijd vergeten. Al met al een dag om vol dankbaarheid op terug te kijken.

door Marcel van Veldhuizen